Adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl, Domnii preferă intr-adevăr blondele?

adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl

Fiind o adunătură de populații majoritatea goți veniți din Scandinavia în secolul l al erei noastre și stabiliți în nordul Mării Caspice, la care s-au lipit o parte dintre sarmați, sciți, alani, caucazieni și alte seminții asiaticenevoia și necazurile i-au ținut la grămadă vreo opt sute de ani, de unde a rezultat un nou popor, cunoscut de cei din jur cu numele de cazari sau jidovi.

După anii ei au adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl la o erezie metoda de dating încrucișată, unde îi aveau de învățați pe Moșe, Iisus și Mohamed.

Renunțînd complet la tradițiile și culturile lor din vechime — mozaismul interzice altceva decît scriitura Talpei Iadului — aceștia s-au trezit pe la sfîrșitul secolului XVlll că nu au istorie, nu au cultură identitară, dar nici o țară unde să-și pună capul și amarul. Ura patologică a mozaicilor împotriva Neamurilor o găsim atît în Făcă-Tora, cît și în unele manuscrise descoperite la Qumran, care au fost rescrise de ei după ce s-au înstăpînit pe centrul religios al geților, cunoscuți în regiune sub numele de eseni.

Povestea a început la mozaicii ivriți cu urlete și răgete de groază către Întunecimea Sa încă din secolul ll î. Filon din Alexandria care a trăit în prima parte a secolului l al erei noastre, este cel care a băgat în religia lor teoria profeției prin care anumite lepre — toate înrăite în minciuni — pretindeau că stau de vorbă cu Talpa Iadului și primesc sfaturi pline de înțelepciune, dar numai pentru ei.

El făcea parte din tagma fariseilor, care deținea puterea economică în Frăția lui Israel și s-a considerat un nou ziditor al mozaismului, rescriindu-l în mare parte.

(PDF) Domnii preferă intr-adevăr blondele? | Iacob Vasile - aphrodite-studio.ro

În lucrarea Viaţa lui Moşe II, ne spune priceputul plăsmuitor că o parte dintre grecii din acest oraș, socoteau ruşinos cum legile iudeilor erau scrise numai în ivrită, iar celelalte Neamuri nu puteau să deguste din acest izvor uluitor de cultură și civilizație.

Simțindu-se lăsați deoparte de înțelepciunea ivriților, pe dată supărații eleni s-au prezentat la riga macedonean Ptolomeu Filadelful, l-au tras de perciuni și de urechi pentru marele afront adus culturii şi religiei ivriţilor şi astfel nedreptatea a fost îndreptată.

În fapt mincinosul profet urmărea să le bage pe gît grecilor dar și celorlalte neamuri că ei au fost buricul lumii vechi și numai de la ei s-au înfruptat pe săturate ceilalți, dar nu mai doreau să recunoască fapta fiindcă s-ar rușina de hoție.

Nimeni nu a plecat urechea atunci la asemenea aiureli, însă odată cu impunerea iudeo-creștinismului ca religie unică în imperiul roman la anuls-au scos de la naftalină toate scriiturile sataniste, ca să se poată dovedi ce vechime are și mai ales de ce căutare s-a bucurat în ochii lumii, minciuna ce stă semeață și azi.

Josephus Flavius este al doilea mare plăsmuitor ce a urmărit să prezinte mozaismul ca pe o religie deasupra oricărei forme de spiritualitate fiind cea mai veche din lume deși nimeni nu lua în seamă asemenea nebunii fiindcă pe atunci erau destui care le închideau gura cu cîte o poacă sau chiar cu sabia.

adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl site-uri de conectare discrete

În scrierea Contra lui Apion, ticluită către sfîrșitul secolului l al erei noastre, îndrăcitul mozaic vrea să combată pe toți cei care nu se uitau la revelațiile și vedeniile lor încercînd să prezinte o cultură identitară unică venită de la începuturile neamului omenesc. Dar mai erau și Apion Machtos Truditorul gramaticianul din Alexandria, un răulean care i-a pus la zidul infamiei pe glorioșii ivriți de cîte ori a poftit, și avea îndîrjitul foarte multe pofte.

Spune J. Falvius la 1,8 că ei ivriții nu au mulțime de cărți ca celelalte neamuri, dar care se contrazic între ele, ci numai 22 toate sfinte și de origine divină, dintre care 5 aparțin lui Moșe care conțin legile sale și tradițiile neamului omenesc de la începuturi pînă la moartea profetului. Recunoaște cam înghesuit de adevăr, că istoria lor n-a fost scrisă prea bine de proorocii ivriți pînă la Artaxerse î.

Numai că ea nu se leagă deloc cu adevărata istorie a acelor vremuri și acelor locuri. Ne spune el că toți ivriții cred cu fervoare în aceste scrieri și sînt piper dating poussey să moară pentru ele, uitînd să amintească de constrîngerile sălbatice în care era ținută populația obișnuită de către rabini, cei mai mulți dintre fiind farisei, precum și dumnealui J.

Apion le punea în cîrcă mozaicilor o practică din cultul lor care spune că regele sirian Antioh lV Epifanes î. Pentru asemenea practici regele distruge atît templu cît și zidurile orașului ca să nu mai aibă unde se cuibări Întunecimea Sa și toată ceata de sataniști. Scrierile lui Apion împotriva iudeilor aveau ca motiv principal cum acești năvălitori din Siria regatul seleucid care uneori a cuprins și Palestina cereau în gura mare să se bucure de drepturile de cetățeni ai Alexandriei ca adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl băștinaș.

Povestea o cunoaștem și noi cînd ne-am pomenit după anul cu invazia cazarilor care strigau la toate porțile Europei că sîngeroșii români îi alungă din baștina strămoșească și nu le recunoaște dreptul de împămîntenire! Descoperim cu uimire cum roata istoriei este totuși rotundă! Mai spune Apion că ivriții au o religie care sfidează toate celelalte culte prin ura ce o arată pentru nemozaici și dorința lor de a se înstăpîni pe ceea ce nu le-a aparținut adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl.

Flavius îl aduce cu picioarele pe pămînt pe alexandrin scriind că tocmai tot ce există pe pămînt le aparține de drept fiindcă așa a sorocit Iahwe poporului său preaiubit! Născocirile lor, făcute după nevoi uneori la propriu și client au continuat și în secolele ll-lV pînă ce iudeo-creștinii le-au învățat drăcescul meșteșug, întrecîndu-i în multe făcături.

Și în scrierea Antichități iudaice J. Flavius se întrece pe sine, el considerîndu-se un al doilea Ieremia, la fel cum Filon s-a dorit un al doilea Moșe pentru neamul lor, scriind despre triburile ivriților că ar fi ziditorii neamului omenesc. De mărturie ia Tora și Talmudul, la care mai adaugă pe ici pe colo ceva povești mozaice și astfel lucrărica plină ochi de revelații, vedenii, incantații și alte parascovenii le-a fost servită Neamurilor pentru a băga la cap cine au fost ivriții.

Acest proces de falsificare a culturii celorlalți prin iudaizare, adică impunerea primatului născocirilor iudeilor, i-a făcut pe mulți să se uite cu dispreț la scrierile mozaicilor.

Astfel, grecii au început să le conteste nu numai vechimea triburilor ivrite dar și pretinsele lor scrieri sacre primite toate puhoi numai prin revelații, de parcă trebuia să înnebunească toată lumea ca să se bucure de chemarea Talpei Iadului și a iubitului său fiu Satana. Și aici s-au dovedit mincinoși cu mare pricepere.

adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl datând tipi italieni

Numenios care a trăit la mijlocul secolului ll al erei noastre se pornește să le spună de la obraz supăraților greci că a existat din vechimea vechimilor o învățătură unică și o înțelepciune originală comună grecilor, dar și alte popoare s-au bucurat de ea precum ivriții, egiptenii, persanii și indienii.

Ca să comentezi asemenea golănii este de prisos! Aristeas, un alt meseriaș în plăsmuiri ivrite din aceeași perioadă adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl dorea să-i îndoaie pe greci și celelalte Neamuri cu vechimea scrierilor iudeilor, a născocit o scrisoare care urmărea să arate că toată filozofia greacă vine în înțelepciunile lui Moșe și al rabinilor.

El ticluiește trăsnitul răvășel prin care pretinde că în anul î. Regele fiind are iubitor de ivriţi, dar mai ales cinstind deosebit cultura lor de păduchi răpănoși, le-a dat cartierul Delta din Alexandria unde să-și facă sălaș pe care l-au transformat în ghetou — l-au închis cu ziduri trainice și tiranice, trăind izolaţi de restul populaţiei pe care o considerau spurcată.

Fragmentele se găsesc preluate de Eusebiu din Cezareea şi el mare profesionist al minciunii, în lucrarea Pregătire evanghelică Xll,12 cu titlul ,Cum unul din iudeii de odinioară, Aristobul peripatecul, recunoaşte că grecii au ca punct de plecare filozofia iudaică.

Și el susține că atît Pitagora cît și Platon s-au umplut de înțelepciunea lui Moșe, dar nu vrea nimeni să recunoască acest adevăr supărător pentru greci. Cine cunoaște doctrina lui Pitagora și cea din Tora poate aprecia singur de cîtă mîrșăvie au fost în stare aceste lepre care slujeau cel mai fioros întuneric, dovedind încă odată de cîtă mişelie erau în stare ivriţii pentru a-şi fabrica o istorie care să-i îndoaie atît pe greci cît şi pe romani, chiar dacă aceştia nu dădeau o para chioară pe toate poveştile iudeilor, iar cînd se sumețeau prea tare îi linișteau cu sabia să nu le mai audă golăniile.

Bine ați venit la Scribd!

Focilid este un alt falsificator din acele vremuri ale tagmei mozaicilor care ar fi scris niște Sentinţe ce urmăreau a impune minciunile lor în faţa lumii grecilor și a romanilor.

Lucrărica se pretinde că a fost scrisă în secolul Vl î. Cercetătorii de azi au dovedit că fragmentul este un fals făcut de un mozaic de a trăit în secolul ll al erei noastre.

Vedem că toate aceste falsuri au un singur scop; o apologie fanatică şi sălbatică a iudaismului şi mozaismului în faţa grecilor şi romanilor, care urmărea să pregătească drumul pentru stăpînirea lumii prin fariseism şi din greşeală a ieşit iudeo-creştinismul, dar tot un cult satanist.

Pentru a şterge urmele monstruozităţii puse la cale, un ucenic de-al tartorului Ambrosie, romanul Filastrius de Brescia, mort în anula întocmit un catalog de texte eretice — Liber de Haere sibus — unde la loc de cinste este Cartea lui Eno. Îndrăcitul iudeo-satanist avea jăratec în urechi cînd auzea de scrierile creştinismului arimin considerîndu-le erezii pentru că multe din frazele puse în gura lui Cristos şi sărîntocilor evanghelişti bramburişti, au fost copiate din religia geților, iar lumea le arăta obrazul fiindcă ştia de hoţie!

După limba română erezia este o doctrină sau credință religioasă care ia naștere în sânul unei biserici, abătându-se de la dogmele consacrate și care este condamnată de respectiva biserică, sau o doctrină ori credință religioasă născută ca opoziție în sânul bisericii și persecutată de aceasta.

Ori chiar părintele catolicismului Tertulian pe la anii cerea iudeocretinilor să iasă din statutul lor de religie particulară a imperiului roman și să se răspîndească în orașe și sate.

adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl dumnezeu datând profil eksempel

Ca să înțelegem comportamentul lor în dorința de a falsifica cultura și istoria popoarelor Europei, trebuie să venim și în epoca modernă a secolului XlX, cînd au vrut să înnebunească lumea, dar de data asta cu fel de fel de revelații sociale și ideologii sataniste urmărind să robească pentru totdeauna mintea goilor.

Graetz este rabinul mozaic care le-a scris o istorie între anii intitulatăGeschichte der Juden Istoria iudeilor în unsprezece volume dar numai după propriile revelații și aproape deloc după datele istorice folosite de celelalte popoare din trecut sau din epoca modernă. El le bate obrazul scorțoșilor istorici și lingviști germani că nu vor să îi recunoască de frățiori, chiar dacă unii slujesc pe Ucigă-l Toaca, iar alții s-au mai depărtat de tartor făcîndu-și o șărpărie la Vatican pe care o cinstesc cu mare fervoare.

Îndrîjitul sutaș al lui Iahwe le pune în nas germanilor o poveste care spune să legionarii romani care au cucerit Ierusalimul în anul 70 al erei noastre erau cei mai mulți din părțile Rinului — adică strămoșii germanilor — și văzînd pofticioșii ce frumuseți de fecioare ivrite ascundeau zidurile orașului făcut una cu pămîntul, au cerut generalului roman Titus să ia fiecare drept pradă de război cîte puicuțe doresc și să le ducă la ei acasă.

Întorcîndu-se cu prada la baștină, legionarii s-au pus pe prăsit cu neprihănitele ivrite că iau îngrozit pe toți din jur cu sporul lor la ouat. Fiindu-le greu să hrănească atîta jalamatină, au pus mîna pe băț și i-au alungat către est, ținut cam pustiu prin acele vremuri găsindu-și loc sub soare tocmai în nordul Mării Caspice.

  1. Constantin Olariu - Si Pietrele Vorbesc Adevarul [onxyrgml0]
  2. Z-Library single sign on
  3. Piele groasă pentru dating online

Mincinosul cazar ne-a avut și pe noi în vedere susținînd că legionarii care au ocupat o treime din statul get laerau mare parte din Siria, adică iudei și după ce s-au făcut stăpîni, au luat țara ca propria patrie, de unde însă au fost alungați prin secolele lX-X de actualii români care s-au adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl la ceas de taină și întuneric ca năpîrcile în cuibul lor mușcîndu-i rău astfel că au trebuit să-și caute alt loc sub soare, ajungînd sărmanii și ei tot în nordul Mării Caspice!.

Frantz Cumont scrie lucrarea Les Mistères de Mithra, apărută la Bruxelles în anulunde arată plin uimire și de nemulțumire aspectul criminal de semitizare a culturii Europei de către cazarii care doreau să se impună în conștința goimilor cap de lut ca cei mai vechi semiți, scriind: ,Toate enciclopediile antichităţii scrise în partea a doua a secolului XlX — Pauli-Wissawa şi altele — au fost alterate cu bună ştiinţă din cauza unui semitism sistematic promovat de Movers şi cei care l-au urmat.

Lina Eckenstein, în cartea sa, O istorie a Sinaiului, Londonfăcînd parte din echipa de arheologi britanici care au descoperit scrierea de la Serabit el-Khadim cu vreo 12 ani înainte, scrie că acel șantier arheologic a fost locul istoric de pe muntele Sinai unde Moșe al lor a primit cele două table de legi de la Iahwe. În realitate locul cu pricina are un templu al zeiței egiptene Hathor, iar aici s-au scos cîteva sute de ani, aur care a ajuns în vistieria faraonilor.

Ea a tras concluzia că aici ar fi avut loc povestea cu vițelul de aur din Tora fiindcă zeița egiptenilor era prezentată printr-o vacă alăptînd un vițel. Freud a fost încă unul dintre pricepuții mozaici care să le prăjească capetele goimilor cu o făcătură avînd un pretins gir științific. În anul morţii își publică la NewYork ultima carte, Moses and Monotheism Moise şi monoteismul unde readuce informațiile venite de la Manethon că Moșe al lor a fost egiptean care i-a eliberat pe pîrliții și exploatații ivriți din Egipt, stăpînit de o iubire frățească fără margini față de aceștia.

El scrie că Moșe ar fi fost adeptul monoteismului introdus de Akhenaton în Egipt pe la anii î. După moartea faraonului preoții deposedați de privilegii în timpul cultului monoteist al soarelui, s-au răzbunat distrugînd tot ce ar fi amintit de această faptă din istoria lor, astfel Moșe a plecat cu adepții lui în deșertul Sinai să scape de răutățile egiptenilor care s-au pus rău pe capul lor în timpul domniei lui Tutankhamon unde și-au găsi alinarea. Dar el merge mai departe și spune că chiar faraonul ar fi renunțat la tron și s-a alăturat ivriților fiindcă se săturase de răul preoților egipteni.

De aceea ei nu vreau să audă de alte dovezi decît cele primite de ei prin revelație, adică minciuni de-ți plesnesc chingile capului dacă le iei în seamă.

Recommended

O asemenea golănie i-a obligat pe arheologi să pună mîna pe băț pentru a nimici pornirile demente ale pretinsului psihiatru, care sigur avea nevoie de o internare la balamuc. Adică să înțelegem unde bate toba lepra; inteligența, cunoașterea și cultura sînt atribute exclusive ale falusului, negînd rolul hotărîtor și unic al acumulării de cunoștințe prin citire și repetarea unor procese care se petrec în jurul nostru pentru a fi memorate.

Nici toiagul de cîrmuire dintre picioarele lui, pînă va veni Șilo și de el vor asculta popoarele.

adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl corona dating

Cu asemenea genii au făcut ei istorie, de unde au dat destulă și jigodiilor dintre Neamuri care mureau de dorul puterii și măririi deșarte! Immanuel Velikovskyun alt îndîrjit al balamucului adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl, uvrier-sacagiu la izvorul revelațiilor mozaice, s-a născut în orașul Vitebsk într-o prosperă familie cazară din imperiul rus acum în Belarus.

Navigare rapidă

A absolvit gimnaziul Medvednikov din Moscova terminîndu-l în anulapoi a călătorit mult prin Europa ajungînd și în Palestina. A revenit în imperiul rus în anul următor și se înscrie la Universitatea de medicină din Moscova pe care o termină în anulspecializîndu-se în psihiatrie și psihanaliză. Pleacă la Berlin unde se căsătorește în anul cu violonista Elisheva Kramer, și împreună iau drumul Palestinei în anul unde este unul dintre inițiatorii înființării Universității Mozaice din Ierusalim în anul În Palestina practică medicina generală, psihiatria și psihanaliza, dar săturîndu-se de bunătățile din Țara Făgăduinței, în luna august pleacă în S.

A stabilindu-se cu familia la New-York. Încă din timpul șederii la Berlin, I. Velikovski a început să se preocupe de istoria antică a Palestinei, Egiptului, Orientului și Greciei, considerînd că adevărata istorie a acelor dating ministerul este numai în Vechiul Legămînt Tora și Talmud al lor, iar celelalte izvoare venite din teritoriile menționate trebuie puse în concordanță musai cu Făcă-Tora.

Pentru el nu era suficient să fie corelație între arheologia de pînă atunci a respectivelor regiuni, a istoriei din Făcă-Tora lor și istoria scrisă a zonei în special a Egiptului. El a atacat cu furie manuscrisul venit de la preotul egiptean Manethon secolul lll î. Dar în urmă cu peste de ani, un alt mozaic la fel de furios pe scrierea lui Manethon — Josephus Flavius — spunea în scrierea Contra Apian cam aceleași golănii la adresa lucrării preotului sebenit fiindcă ei ivriții sau iudeii cum își spuneau atunci nu erau pe nicăieri.

Cam același scop au avut și scrierile lui Cât de vechi este prea vechi dating ce a urmărit să le bată obrazul istoricilor și arheologilor fiindcă nu pun FăcăTora lor ca sursă unică sau principală de adevăr iar celelalte numai pe lîngă ea, dar niciodată adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl.

Așa l-a apucat și pe sărmanul medic damblaua revelațiilor neghioabe, însă pentru că lumea nu mai credea în maimuțărelile lor demente, a dat-o pe știință pretinzînd el că a găsit informații puhoi în astă direcție, iar goimilor cap de lut nu le rămîne decît să-și cîrnească arca cunoașterii pe valurile scornelilor lui care au început să-i clatine rău nevolnica minte.

Pentru a contrazice lucrarea lui Freud Moșe și monoteismul, care susținea că pretinsul lor monoteism a fost inspirat din reforma faraonului egiptean Akhenaton î. După începerea celui de-al doilea război mondial, a început și zburdalnicul medic psihiatru să-și frămînte mintea cu fel de fel de catastrofe pe care le-ar fi suferit pămîntul prin ciocnirea cu alte corpuri venite din univers și că istoria trebuie pusă obligatori și în legătură cu aceste evenimente descoperite de el!

Văzînd că nimeni nu are urechi pentru zumzăiala lui, a pornit-o rău pe arătură amenințîndu-le mințile goimilor cu fel de fel de catastrofe care au bîntuit pămîntul înainte dar care vor reveni chiar mai cumplite, fiindcă toate acestea i-au fost revelate de către Talpa Iadului cînd îl apuca dorul de balamuc. În anul publică două mici pamflete în care își spune păsul pentru a fi luat în seamă de către public și mediul academic.

Scrierile lui abundă în izvoare mitologice și surse literare antice, dar la loc de cinste stă Făcă-Tora pe care o consideră ca sursă infailibilă de adevăr, pentru a susține că Pământul a suferit catastrofe fiind lovit de planetele Venus și Marte, în cele mai vechi timpuri, la fel cum și el este lovit zilnic de revelații trimise de Talpa Iadului.

Înreușește să-și publice prima carte Lumi în coliziune, prin editura Macmillan după ce a fost refuzat de alte opt edituri, scrierea avînd făcută și o recenzie pentru naivi în Harper — revistă de modă de lux — unde un condeier din oștirea lui Ucigăl Toaca a vrut să-și fericească confratele.

După această dată el mai publică cîteva cărți urmărind să-și dezvolte propriile revelații și să-i convingă pe goimi că numai ei știu adevărul, iar ce este scris prin cărțile de istorie ale Neamurilor nu a ieșit din înțelepciunea Talpei Iadului. Ca să înțelegem delirul acestui mozaic ce a făcut parte din ceata celor adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl au urmărit colonizarea Palestinei cu seminția adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl, mai spun că el a fost un sionist înfocat, iar tot ce adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl făcut și scris a avut ca scop să dovedească tuturor că marile adevăruri istorice și culturale ale acelor regiuni, dar și a Europei ca roabă de peste de ani a ideologiei iudeo-creștine, sînt numai în Tora și Talmud!

Zecharia Sitchin este un cazar născut la Baku în Cum să închideți dating online dar a migrat în Palestina unde a fost crescut după modelul tradițional mozaic. Ajunge editor și jurnalist în Israel și săturîndu-se de binele din Țara Făgăduinței, în anul pleacă în Marele Israel stabilindu-se la New-York. Pretinde că a fost un autodidact desăvîrșit învățînd scrierea cuneiformă și limba emegi pe care o numește în fals sumeriană, vizitează mai multe șantiere arheologice ale acestei civilizații.

adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl viteză dating warszawa multipub

Dar el l-a avut ca deschizător de drumuri în ale revelațiilor moderne pe cel menționat mai înainte, Immanuel Velikovsky, tot cazar și tot născut în imperiul rus, apoi plecat de tînăr în Palestina, iar de aici se duce în New-York fiindcă tot printre Neamuri este mai bine pentru ei sutașii întunericului. El atribuie rasei Annunnaki crearea culturii sumeriene adevărul despre întâlniri și împerecherea omak dating precum și a celorlalte popoare, fiind în fapt prima specie de hominizi care aveau minte și judecau cu ea nu o lăsau să plece razna după revelații.

Acest neam de extraterești, spune zburdalnicul cazar la minte ucraina dating blog- uri cartea lui 12th Plane apărută în anulcă ar fi venit de pe o planetă ipotetică numită Nibiru deși planeta Jupiter a fost asociată cu zeul Marduk în cosmologia babiloniană și situată dincolo de planeta Neptun, corp ceresc ce ar adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl o orbită alungită, fiind observată de el tot prin revelația jegurile se feresc să mai folosească cuvîntul vedenie fiindcă lumea i-ar trimite repejor la balamucajungând în interiorul sistemului nostru solar cam la ani pămîntești.

După acest autor, planeta Nibiru s-ar fi ciocnit catastrofal cu Tiamat o zeița în mitul creației babiloniene Enuma Elișpe care el o consideră a fi o alta planetă situată între Marte și Jupiter. Sitchin susține că planeta Tiamat s-ar fi rupt în două din care s-ar fi format centura de asteroizi iar a doua jumătate sar fi lovit de un satelit al lui Nibiru fiind împinsă pe o orbită nouă unde s-a format planeta Pămînt. El afirmă că acești annunanki ar fi ajuns pe pămînt în urmă cu de ani, în căutarea unor minerale, în special aur pe care l-au găsit din belșug în Africa.

Aici s-au apucat ei să scoată aurul trebuincios dar cum munca era prea grea pentru asemenea fețe civilizate, căpetenia lor Enki, a propus ca sălbaticii de pe pămînt homo sapiens să fie supuși unui proces elaborat de mutații genetice cu gene venite de la acești civilizatori — golănia o cunoaștem cam de pe la toți prădătorii care s-au ținut fiecare de mari civilizatori — și astfel a apărut un alt popor homo erectus, fiindcă nu se putea altfel după atîta erecție extraterestră nou, isteț, ce trebuia folosit ca sclavi în locul lui annunanki în aceste mine.

Carele va să zică am înțeles noi unde vrea să bată toba ca să priceapă goimul cap de lut! Mai spune că această civilizație creată de annunanki ar fi ajuns așa de departe că aveau și arme nucleare și după o beție sau furie, și-au dat în cap unii altora cu acele jucărele nenorocite și ucigașe adevărul despre întâlniri și împerecherea tuebl a dispărut întreg orașul Ur pe la anul î.

Cred că nevolnicul s-a lăsat luminat cu această otravă, a uni neam venit din ceruri și foarte înalt, după scorneală uriașilor din Tora, mit preluat de hoțomanii ivriți din scrierile sacre ale esenilor din Palestina.

Asevedeași