Dating managementul profilului

Facultatea de Științe Economice

dating managementul profilului

Ghidul studentului la Management 18 pagini : PDF Platformă suport cursuri: Moodle Plan de învăţământ - Management : PDF Competenţe: Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior: RNCIS Competenţe profesionale: Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul dating managementul profilului şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT; Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei; Dating managementul profilului şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale alocare şi realocare de resurse şi activităţi ; Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare; Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate în ansamblu sau pe o componentă ; Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale.

Competenţe transversale: Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei; Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

dating managementul profilului

Resurse materiale: aule, săli de cursuri şi seminar, laboratoare de informatică, centre şi colective de cercetare, o editură acreditată, reviste internaționale, conferinţe internaţionale, simpozioane studențești, sală de sport, club sportiv, acces la internet, dating managementul profilului Moodle, burse, cazare etc.

Anul II :Contabilitate financiară, Marketing, Econometrie, Finanţe publice, Economia și gestiunea întreprinderii, Managementul producției, Managementul aprovizionării şi vânzărilor,Finanțele întreprinderii, Baze de date în economie, Management public, Comunicare în afaceri limbă străină.

dating managementul profilului

Anul III :Simulări și proiecte economice, Managementul proiectelor, Managementul riscului în afaceri, Management internațional, Evaluarea întreprinderii, Analiză economico-financiară, Management strategic. Finalizare studii: examen de licență.

How I hacked online dating - Amy Webb

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Manager de organizaţie; Manager întreprinzător; Manager pe domenii; Manager de compartiment; Asistent manager cu studii superioare; Consilier în management; Specialist în management planificator, organizator, auditor ; consultant în management; Formator în management.

Asevedeași