Datând bravo

De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră completa si integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Muncii, nr.

Traducere "émission de télé réalité" în română

In cazul in care nu sunteţi de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. Menționam însă ca este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. În vederea desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date legislaţia internă şi dreptul comunitar-UEBRAVO EUROPA SRL vă poate solicita anumite date cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin datând bravo, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Cine sunt persoanele vizate? Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, trebuie să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte.

Spre exemplu, Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor datând bravo scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal? Cine sunt destinatarii datând bravo dumneavoastră cu caracter personal? Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional marketing Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate cum ar fi: nume şi prenume, adresa de email, nr.

În relaţia cu BRAVO EUROPA SRLdumneavoastră beneficiaţi datând bravo prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

datând bravo

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată.

Politica de confidențialitate

Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Care sunt drepturile dumneavoastră? Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale datând bravo, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.

datând bravo

Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în vârsta pentru a începe dating online moment în formă scrisă, adresată FGE, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Traducere "le CE2" în română

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul datând bravo a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează datând bravo BRAVO EUROPA SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care BRAVO EUROPA SRL demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, BRAVO EUROPA SRL poate: fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate; fie sa refuze să dea curs cererii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul societatii.

datând bravo

Asevedeași