Legea din georgia privind dating,

Termeni si Conditii

Înregistrări audio numai în jurisdicții specifice ; Informații din documente de identificare, verificare sau eligibilitate; Informații despre tranzacție și relații incluzând elemente care dezvăluie tiparele de testare ale candidatului, locațiile testelor, rezultatele testelor și informații despre modul în care sunt utilizate site-urile și aplicațiile Prometric. Date personale sensibile În plus, Legea din georgia privind dating poate prelucra date cu caracter personal sensibile în jurisdicții specifice.

Aceste date cu caracter personal sensibile sunt colectate numai în scopuri specifice legate de afaceri, sub rezerva consimțământului persoanei vizate.

sobru datând din londra

Aceste date sunt supuse unor măsuri de securitate sporite, după cum este aplicabil în conformitate cu legislația relevantă. Aceste date sensibile pot include: Rasa sau etnia; Biometrie imagini și șabloane cu amprente digitale, imagini faciale; Informații medicale sau date medicale; În unele jurisdicții, definiția datelor cu caracter personal sensibile poate include categorii suplimentare de date, unele care pot fi prezentate în Date personale, de mai sus.

Declarația privind politica de protecție a numărului de securitate socială din SUA Prometric colectează numere de securitate socială și alte date cu caracter personal sensibile numai atunci când este solicitat de către sponsorul testului pentru candidați.

Am implementat garanții tehnice, fizice și administrative rezonabile pentru a ajuta la protejarea numerelor de securitate socială și a altor date cu caracter personal sensibile împotriva utilizării ilegale și divulgării neautorizate. Asociații și contractanții prometrici trebuie să urmeze aceste proceduri stabilite, atât online, cât și offline. Accesul la numerele de securitate socială este limitat la acei angajați și contractanți care au nevoie să acceseze informațiile pentru a îndeplini obligații contractuale pentru Prometric.

Date biometrice Prometric colectează date biometrice ale candidaților la test, atunci când este permisă de legislația locală și unde serviciul este selectat de către un sponsor de test. Sistemul de check-in activat biometric este conceput pentru a îmbunătăți securitatea și integritatea procesului de testare într-un mod care protejează confidențialitatea candidatului testului, confirmând identitatea candidaților.

dating anunță abrevierile

Sistemul de verificare biometric activat este utilizat în scopuri de verificare a identității, detectează și previne frauda și prezentarea greșită, menține integritatea procesului de testare și îmbunătățește securitatea centrelor de testare.

Date medicale De asemenea, Prometric primește, în circumstanțe foarte limitate, date medicale legate legea din georgia privind dating solicitările candidaților pentru testarea cazărilor de testare. Atunci când primește astfel de date de sănătate, informațiile medicale vor fi stocate într-un mod sigur, cu cea mai mare atenție pentru confidențialitatea informațiilor conținute în acestea. Datele medicale nu sunt păstrate mai mult decât este necesar și în conformitate cu politica de păstrare a datelor Prometric.

Pentru prelucrarea datelor medicale ale persoanelor vizate se aplică următoarele garanții: Limitări ale accesului pentru a preveni consultarea, modificarea, dezvăluirea sau ștergerea neautorizată Limite de timp stricte pentru ștergere, în conformitate cu Programul de gestionare a înregistrărilor companiei Pregătire specifică pentru persoanele implicate în tratarea datelor medicale Mecanisme de înregistrare pentru a permite verificarea dacă și de către cine au fost consultate, modificate, dezvăluite sau șterse datele personale Criptarea Monitorizare prin înregistrare digitală video Prometric implementează înregistrarea video digitală DVR sau CCTV în rețeaua sa de centre de testare și în cele mai multe birouri legea din georgia privind dating.

Accesul la materialul înregistrat va fi strict limitat la personalul autorizat. Scopuri pentru colectarea datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal sunt în general colectate și prelucrate în scopul executării unui contract. În plus, acesta poate fi colectat și prelucrat pe baza consimțământului individului și poate fi utilizat pentru a respecta o obligație legală sau în scopuri legitime de afaceri.

În cele mai multe cazuri, Prometric colectează astfel de date personale direct de la persoana vizată. Cu toate acestea, în alte cazuri, putem primi informații de la sponsorii testelor sau chiar de legea din georgia privind dating furnizorii de date terțe pentru a ne îmbunătăți fișierele și pentru a ne ajuta să ne înțelegem mai bine clienții.

Atunci când un candidat vizitează site-ul web al Prometric, se înregistrează sau face un examen, folosește aplicațiile noastre sau ne contactează, colectăm informații despre tranzacții în scopuri de servicii pentru clienți. Tratăm aceste informații ca date cu caracter personal atunci când sunt asociate cu informații care au ca efect identificarea unei persoane.

red sox dating site de dating

Executarea unui contract Ca parte a executării unui contract, Prometric colectează și prelucrează date cu caracter personal numai pentru legea din georgia privind dating furniza servicii legate de testare Procesele prometrice Datele cu caracter personal pentru a îndeplini solicitările de informații și servicii, pentru a administra programele de testare în siguranță și eficient și pentru a opera afacerea noastră. Prometric va răspunde solicitărilor candidaților pentru informații despre teste și oportunități de testare, va facilita înregistrarea la examene și va oferi servicii de testare atât candidaților cât și sponsorilor de teste inclusiv programarea și administrarea testelor, securitatea conținutului și rezultatelor testelor, notarea testelor, raportarea și analiza a rezultatelor și serviciului pentru clienți aferent acestora.

Dacă legea permite acest lucru, Prometric poate trimite candidați la examen comunicări comerciale și oferte pentru teste suplimentare sau servicii de instruire în numele sponsorilor de testare. Scopurile legitime ale afacerii De asemenea, Prometric folosește Datele cu caracter personal, pentru a gestiona nevoile de afaceri de zi cu zi, cum ar fi procesarea facturilor și gestionarea contului financiar, scopuri de rezervă pentru a facilita continuitatea afaceriimanagementul centrelor de testare, planificarea afacerilor, gestionarea contractelor, administrarea site-ului web, îndeplinirea, analiza, securitatea și prevenirea fraudei, guvernanța corporativă, planificarea recuperării dezastrelor, auditul, raportarea și respectarea oricăror obligații legale sau de reglementare.

Scopuri specifice datelor biometrice În numele sponsorilor testelor sale, Cărămidă și dantelă datând va colecta date biometrice numai pentru: 1 să administreze testele și să verifice identitatea, 2 să protejeze confidențialitatea, 3 să detecteze și să prevină frauda și reprezentarea greșită de către candidații neautorizați, 4 să mențină integritatea 5conform legii.

Legea Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal

Dezvăluirea datelor cu caracter personal Prometric nu împărtășește date personale cu terțe părți în scopuri proprii de marketing. De asemenea, Prometric nu transferă informații către terți care nu acționează în calitate de agent contractual în calitate de agent Prometric sau carolina de nord dating apps numele lui Prometric.

Prometric necesită subcontractanții și furnizorii săi care au acces la Datele cu Caracter Personal să furnizeze, cel puțin, aceleași niveluri de protecție asigurate de Prometric cu privire la Datele cu caracter personal. În cazul în care Prometric este obligat să transfere date cu caracter personal către o terță parte pentru a continua îndeplinirea unei obligații contractuale, Prometric va rămâne responsabil pentru utilizarea, prelucrarea și stocarea corespunzătoare a acestor date într-o manieră compatibilă cu scopurile pentru care a fost colectat.

Limităm distribuirea tuturor datelor cu caracter personal după cum urmează: Prometric poate dezvălui datele personale ale candidaților la test: Sponsorii de teste; astfel încât aceștia să poată oferi candidaților acreditarea, serviciul, licența sau acreditarea solicitată; Furnizorii noștri de servicii; pentru a facilita solicitările candidaților și a sponsorilor de testare; Filialele noastre și centrele de testare autorizate.

Prometric poate dezvălui date cu caracter personal acolo unde este necesar pentru a asigura vânzarea sau transferul de active comerciale, pentru a permite procesarea plăților, pentru a ne pune în aplicare drepturile, pentru a ne proteja proprietatea sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța altora sau, după cum este necesar, pentru a susține auditul extern.

Prometric poate dezvălui Datele cu caracter personal acolo unde este necesar pentru a facilita o investigație de înșelăciune, testare neautorizată sau alte comportamente incorecte sau când este obligat legal să facă acest lucru ex. Răspuns la o citație sau citație; să coopereze cu aplicarea legii sau alte proceduri legale în țările în care legea din georgia privind dating. Ca o problemă de politică, Prometric nu dezvăluie date biometrice niciunei terțe părți, cu excepția celor prezentate aici.

Prometric poate dezvălui datele biometrice unui sponsor de testare, agenției de aplicare a legii sau unei terțe părți care are contract cu Prometric sau obligat prin legea aplicabilă să fie implicat într-o anchetă legată de presupuse conduite incorecte numai în scopul unei investigații de înșelăciune, neautorizate testare sau alte comportamente incorecte ale candidatului la test.

Păstrarea și stocarea datelor cu caracter personal Prometric promulgă un program cuprinzător de gestionare a înregistrărilor și o programă la care aderă în scopul păstrării, stocării și distrugerii tuturor înregistrărilor create în cursul activității sale, inclusiv a celor care conțin date cu caracter personal.

De asemenea, implementăm o strategie de gestionare a datelor care separă datele, în măsura posibilului, bazate pe servere de date localizate regional în Statele Unite, Irlanda și Japonia.

În orice moment, Prometric protejează datele personale cu garanții de securitate operațională, administrativă, tehnică și fizică. Cu excepția cazului legea din georgia privind dating care datele personale sunt utilizate în legătură cu o anchetă de securitate activă, Prometric va păstra datele cu caracter personal pentru perioada mai mică de: cinci 5 ani de la data ultimului serviciu, test sau evaluare; sau expirarea scopului pentru care au fost colectate datele personale; sau legile jurisdicției aplicabile în care au fost colectate datele.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate numai pentru o perioadă mai mare în cazul în care 1 cerute prin lege sau regulament în scopul cerințelor de evidență sau 2 prescrise prin contract și permise în conformitate cu legile jurisdicției aplicabile sau 3 conservarea este necesară datorită în așteptare sau cu potențialul de contencios.

Toate datele biometrice ale candidatului la examen sunt transferate în siguranță și stocate în Centrul de date Prometric, situat în Irlanda. Datele biometrice sunt păstrate timp de 5 ani de la ultimul serviciu, test sau evaluare pentru candidații la examen sau pentru o perioadă mai scurtă, atunci când este cerut de legea aplicabilă în jurisdicția în care au fost colectate datele.

Transferuri de date cu caracter personal Prometric respectă toate legile privind confidențialitatea datelor cu privire la datele cu caracter personal. Acolo unde este cerut de lege, persoanele vizate vor trebui să consimtă în mod expres la colectarea, transferul și prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

Transferuri ulterioare de date cu caracter personal Angajații Prometricagenții și contractanții care au acces la Datele cu caracter personal și la informații sunt obligați contractual să protejeze informațiile într-un mod compatibil cu această Politică de confidențialitate și cu legile de protecție a datelor aplicabile.

Datele cu caracter personal care sunt transferate între birourile noastre corporative globale vor fi realizate numai în vederea realizării unui scop comercial autorizat și legitim. Acolo unde este cerut de lege, Prometric colectează și consimțământul persoanelor vizate printr-o notificare clară de dezvăluire și proces de renunțare la consimțământ pentru a transfera date cu caracter personal în afara regiunii în care au afrikaans internet dating colectate.

Prin continuarea furnizării Prometric cu date personale sau prin utilizarea serviciilor Prometric după obținerea consimțământului, un subiect de date continuă să consimtă la transferul de date cu caracter personal până când acest consimțământ este retras în mod expres în scris.

Communication

Aceste angajamente se aplică și Regatului Unit. De asemenea, multe procese de afaceri necesită transferul de date între Companie și entitățile afiliate la nivel internațional. Transferul datelor cu caracter personal de la Prometric în SEE către alte filiale ale companiei stabilite în afara Irlandeză fată datând tipul american este permis în baza Clauzelor contractuale model sau a altor mecanisme legale, cum ar fi Privacy Shield.

Un subiect de date pentru care Prometric prelucrează date cu caracter personal poate, în orice moment: solicita acces, rectificare, ștergere, portabilitate, restricție sau obiecție la datele lor personale; face orice întrebări, solicitări sau reclamații în legătură cu utilizarea datelor lor personale; retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale; și alte drepturi cerute de legile legile aplicabile.

Toate solicitările persoanelor vizate vor primi răspuns în termen de treizeci 30 de zile. Prometric respectă dreptul unei persoane de a accesa și corecta datele sale personale.

Candidații pot chiar actualiza sau auto-corecta anumite date cu caracter personal prin logarea în contul creat la înregistrare și actualizarea informațiilor furnizate către Prometric. În plus, atunci când informațiile sunt prelucrate exclusiv în scopuri de cercetare sau statistice și nu includ date cu caracter personal, accesul poate fi refuzat.

Alte motive pentru care Prometric poate refuza sau limita accesul includ: Interferența cu executarea sau executarea legii sau cu cauze private de acțiune, inclusiv prevenirea, investigarea sau depistarea infracțiunilor sau dreptul la un proces echitabil; Dezvăluirea în care ar fi încălcate drepturile legitime sau interesele importante ale altora; Încălcarea unui privilegiu sau a unei alte obligații legale sau profesionale; Prejudecarea investigațiilor privind securitatea angajaților sau a procedurilor de soluționare a plângerilor sau în legătură cu planificarea succesiunii angajaților și reorganizările corporative sau Prejudecarea confidențialității necesare în funcțiile de monitorizare, inspecție sau reglementare legate de practicile comerciale solide sau în negocierile viitoare sau în curs de desfășurare a organizației.

Ghidul spectatorilor la România – Georgia

Cu toate acestea, Prometric respectă politicile clienților săi, sponsorii testului, cu privire la datele personale ale candidaților care trebuie colectate pentru ca Prometric să administreze un test în numele sponsorului testului.

Persoanele care nu doresc să furnizeze date cu caracter personal solicitate de sponsorul testului vor trebui să contacteze sponsorul testului pentru mai multe sfaturi sau instrucțiuni. Conform legislației în vigoare, persoanele vizate pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Acolo unde este cerut de legea aplicabilă, Prometric se va angaja în astfel de comunicări de marketing numai dacă persoana fizică și-a dat consimțământul adică a ales. Viteza datând kerry unde nu este cerut de legea aplicabilă, Prometric va oferi un mecanism de renunțare adecvat. În cazul în care un subiect de date a înscris fie explicit, fie implicit, după caz o comunicare de marketing, acesta poate renunța la orice comunicare în orice moment.

  1. Politica de Confidențialitate | Prometric
  2. Dating rapid bydgoszcz
  3. O femeie orb datând
  4. Profilul de dating online prima data
  5. Informaţiile personale înseamnă toate informaţiile referitoare la o persoană identificată sau identificabilă.

Vă rugăm să rețineți că, chiar dacă renunțați la e-mailuri comerciale, Prometric legea din georgia privind dating putea totuși să contacteze candidații cu informații tranzacționale importante despre contul lor Prometric sau examenul programat pentru a îndeplini o obligație contractuală. De exemplu, Prometric va trimite în continuare confirmări și mementouri de testare, informații despre modificările și închiderile centrului de testare și informații despre rezultatele testelor, chiar dacă e-mailurile comerciale au fost renunțate sau nu au fost închise.

Drepturi de confidențialitate din California Secțiunea a Codului civil California permite locuitorilor din California să solicite companiilor cu care au o relație de afaceri stabilită să furnizeze anumite informații despre schimbul de date cu caracter personal al companiilor cu terți în scop de marketing direct.

Prometric nu împărtășește date personale cu privire la consumatorii legea din georgia privind dating California cu terți pentru scopuri de marketing fără consimțământ.

Dacă sunteți candidat la test, Prometric va furniza datele dvs. Securitatea și confidențialitatea datelor Securitatea informațiilor, atât cu caracter personal, cât și cu date de proprietate, este un sub-curent care parcurge fiecare parte a activității Prometric.

Toate tehnologiile noastre soojin kyungsoo dating mai multe straturi de criptare și protecție, astfel încât candidații noștri de testare, clienți, componenți și părți interesate pot fi siguri că datele lor personale și proprietatea intelectuală sunt protejate în mod corespunzător împotriva furtului, pierderii, copierii necorespunzătoare, modificării sau modificării necorespunzătoare.

Funcționăm facilități de tehnologie informațională care îndeplinesc sau depășesc standardele industriei, cu backup-uri sigure în locații off-site, unde toate datele personale și proprietatea intelectuală sunt stocate și protejate în siguranță.

Programul de securitate a informațiilor Prometric este revizuit de mai multe ori în fiecare an de mai multe organizații terțe pentru a se asigura că acesta îndeplinește sau depășește cele mai mari valori de referință disponibile pentru securitatea și confidențialitatea și protecția datelor.

soldotna dating

Prometric ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că există măsuri de securitate adecvate pentru a proteja confidențialitatea atât a datelor electronice, cât și a datelor manuale. Orice persoană care gestionează datele cu caracter personal în numele Prometric este obligată printr-un contract, inclusiv, printre alte garanții, o obligație de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal, obligații de a lua măsurile adecvate pentru legea din georgia privind dating preveni utilizarea necorespunzătoare sau pierderea datelor cu caracter personal și pentru a preveni accesul neautorizat la acestea.

În plus, angajații și contractorii au obligația de a raporta imediat orice caz cunoscut sau suspectat de utilizare greșită, pierdere sau acces neautorizat. Măsurile de securitate vor fi revizuite din când în când, luând în considerare tehnologia disponibilă, costul și riscul accesului neautorizat. Managementul încălcării datelor O încălcare a datelor cu caracter personal are loc atunci când există o încălcare a securității care duce la distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate altfel.

Cookie-uri și dating arizona tehnologii de colectare a datelor Atunci când o persoană vizitează site-ul web Prometric sau utilizează aplicațiile mobile ale Prometric, colectăm anumite informații prin mijloace automatizate folosind tehnologii precum cookie-uri, tag-uri de pixeli, instrumente de analiză a browserului, jurnalele serverului, balize web și alte tehnologii similare pentru a ne asigura că site-ul web Prometric oferă cea mai bună experiență posibilă.

În multe cazuri, informațiile pe care le colectăm folosind cookie-uri și alte instrumente sunt făcute doar într-un mod neidentificabil, fără colecția de date cu caracter personal. Tipuri de date colectate și tehnologii utilizate Cookie-urile sunt fișiere text care conțin cantități mici de informații descărcate pe computer sau dispozitivul mobil atunci când vizitați un site web. Cookie-urile sunt apoi trimise înapoi la site-ul de origine la fiecare vizită ulterioară sau la legea din georgia privind dating alt site web care recunoaște cookie-ul respectiv.

Cookie-urile sunt utile deoarece permit un site web să recunoască dispozitivul utilizatorului. Cookie-urile fac o mulțime de lucrări diferite, cum ar fi să vă permiteți legea din georgia privind dating navigați între pagini în mod eficient, să vă amintiți preferințele și, în general, să îmbunătățiți experiența utilizatorului.

De asemenea, vă pot ajuta să vă asigurați că reclamele pe care le vedeți online sunt mai relevante pentru dvs. Etichetele de pixeli și balizele web sunt imagini grafice minuscule plasate pe paginile site-ului sau în unele e-mailuri prometrice care ne permit să stabilim dacă o persoană a efectuat o acțiune specifică.

Când o persoană accesează aceste pagini sau deschide sau face clic pe un e-mail, etichetele de pixeli și balizele web generează o notificare a acțiunii respective.

Formular de căutare

Aceste instrumente permit Prometric să măsoare răspunsurile la comunicațiile noastre și să îmbunătățească paginile noastre web și promoțiile. Jurnalele de servere prometrice și alte instrumente colectează informații de pe dispozitivele utilizate pentru accesarea site-urilor web Prometric, cum ar fi tipul sistemului de operare, tipul browserului, domeniul și alte setări ale sistemului, precum și limba pe care un sistem o folosește și țara și fusul orar în care dispozitivul accesează site-ul Prometric este situat.

Jurnalele serverului Prometric înregistrează, de asemenea, adresa IP a dispozitivelor folosite pentru a se conecta la Internet și pot permite Prometric să colecteze informații despre site-urile web vizitate de o persoană înainte și după accesarea site-ului Prometric. Colectarea adreselor IP și a datelor conexe este o practică standard pe Internet, iar Prometric tratează adresele IP ca date cu caracter personal.

De asemenea, colectăm informații obișnuite din browserele web, cum ar fi adresele MAC Access Media, tipul dispozitivului, rezoluția ecranului, versiunea sistemului de operare și tipul și versiunea browserului internet. Prometric folosește aceste informații pentru a se asigura că site-urile noastre web funcționează corect pentru toate dispozitivele și browserele și în scopuri de securitate.

Prometric poate avea relații cu companii terțe de publicitate pentru a legea din georgia privind dating reclame pe site-urile sale web și pentru a îndeplini funcții de analiză și raportare pentru site-urile sale web. Aceste companii de publicitate terțe pot plasa cookie-uri pe calculatoarele individuale atunci când vizitează site-ul Prometric, astfel încât site-ul să poată afișa reclame direcționate utilizatorului.

Prometric se așteaptă ca companiile publicitare terțe să folosească eforturi rezonabile pentru respectarea semnalelor care nu urmăresc browser-ul, prin faptul că nu furnizează reclame vizate vizitatorilor site-urilor ale căror browsere au o setare care nu urmărește.

belize dating vama

În plus, Prometric nu permite acestor companii terțe de publicitate să colecteze date cu caracter personal în acest proces și nu le oferă date personale. Preferințele cookie-urilor utilizatorilor vor fi salvate, iar utilizatorii au posibilitatea de a-și schimba preferințele cookie în orice moment. Aplicații mobile Aware Prometric oferă aplicații mobile conștiente care le permit persoanelor fizice să-și acceseze conturile Prometric, să interacționeze cu Prometric online și să primească aplicații populare de datorie informații prin smartphone-uri și dispozitive.

Toate datele cu caracter personal colectate de Prometric prin intermediul aplicațiilor noastre mobile sunt protejate și procesate numai de termenii acestei Politici de confidențialitate.

Nimeni nu este obligat să furnizeze informații despre locație Prometric sau să permită notificări push să utilizeze oricare dintre aplicațiile noastre mobile conștiente.

cel mai bun loc pentru sex casual

Întrebările legate de confidențialitatea locației și notificărilor trebuie adresate furnizorilor de servicii mobile sau producătorului de astfel de dispozitive pentru a afla cum să ajusteze setările pentru locație și confidențialitate. Prometric va răspunde la toate reclamațiile care nu privesc Datele cu caracter personal în patruzeci și cinci 45 de zile sau mai puțin, sau cum prevede altfel legislația aplicabilă.

În anumite condiții, persoanele vizate pot fi în măsură să invoce arbitrajul obligatoriu.

Asevedeași