Nici un semn de înregistrare dating. Introducere în tipurile de date și proprietățile câmpurilor - Access

LEGE 84 15/04/ - Portal Legislativ

Transliterarea mărcii.

nici un semn de înregistrare dating

Cererea de înregistrare a unei mărci în continuare - Cerere se completează ghid de completare a cererii pe formularul-tip aprobat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în continuare — AGEPI și se depune la AGEPI în 2 exemplare de către solicitant sau de reprezentantul acestuia. Cererea trebuie să se refere la o singură marcă.

nici un semn de înregistrare dating

Dacă documentele nu sunt perfectate în limba de stat, e necesar să fie prezentată traducerea acestora în termen de două 2 nici un semn de înregistrare dating de la data depunerii cererii.

Cererea de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către orice persoană fizică sau juridică sau prin intermediul unui reprezentant, împuternicit printr-o procură.

Semn de Carte Ep. 164 - Erich Fromm - Limbajul uitat

Pentru persoanele care nu au nici domiciliul, nici sediul principal, nici o întreprindere industrială ori comerciala efectivă și funcțională în Republica Moldova vor fi reprezentate în fața AGEPI, în orice procedură stabilită de prezenta lege, de un mandatar autorizat, împuternicit printr-o procură. Procura se eliberează pe un termen de cel mult 3 ani.

Dacă termenul nu este indicat în procură, ea este valabilă timp de un an de la data întocmirii.

nici un semn de înregistrare dating

Cererea va fi însoțită de reproducerea grafică clară a semnului solicitat în formă de fotografie sau imagine imprimată cu dimensiunile de 8X8 cm, după cum urmează: 5 reproduceri ale mărcii în color, dacă solicitantul revendică cel puţin o culoare ca element distinctiv al mărcii ; 5 caut relatie fara obligatii ale mărcii în alb-negru, dacă nu se revendică nici o culoare ca element distinctiv al mărcii; o reproducere a mărcii în alb-negru, dacă se revendică semnul verbal executat cu caractere standard şi nu se revendică nici o culoare ca element distinctiv al mărcii; 1 exemplar ale mostrei de etichetă sau colereta în mărime naturală și 5 exemplare de reproduceri ale semnului solicitat cu dimensiunile 8x8 cm, dacă în calitate de marcă se revendică o etichetă sau coleretă.

Pentru o marcă tridimensională solicitantul va anexa reproducerea grafică sau fotografică a mărcii în două dimensiuni.

nici un semn de înregistrare dating

Reprezentarea poate conține până la 6 vederi din diferite perspective ale mărcii. La cerere se anexează, după caz: procura semnată de solicitant, dacă cererea se depune prin intermediul reprezentantului; actul de prioritate a mărcii, dacă dreptul de prioritate poate fi invocat cu 6 luni, începând cu data de depozit a primei cereri de înregistrare a mărcii; dovada de plată a taxelor în cuantumul stabilit; regulamentul de utilizare a mărcii colective statutul mărci colective ; regulamentul de folosire a mărcii de certificare; NOTA: pentru înregistrarea mărcii de certificare - act care să confirme exercitarea legală a activității de certificare ori, dacă este cazul, dovada înregistrării mărcii de certificare în țara de origine.

nici un semn de înregistrare dating

Asevedeași