Viteză dating camp hill pa,

Această listă trebuie actualizată, pentru a include substanțele noi notificate ulterior și alte substanțe existente, precum și pentru a adapta intrările existente la progresul tehnic, cum ar fi stabilirea Limitelor de concentrație ale anumitor substanțe în mediu. Este, de asemenea, necesar să se elimine intrările pentru anumite substanțe și să se dividă unele intrări, deoarece clasificarea respectivă nu se mai aplică pentru toate substanțele cuprinse la intrările respective.

viteză dating camp hill pa rings amersfoort

Etichetarea substanțelor conținând 1,3-butadienă trebuie modificată pentru a reflecta faptul că respectiva substanță este clasificată ca mutagenă în prezenta directivă.

Trebuie revizuite în consecință metodele pentru toxicitatea orală subcronică din capitolele B. De asemenea, la anexa V trebuie adăugat capitolul B. În cele din urmă, este necesar să se adauge capitolul A. Articolul 2 1 Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 octombrie Comisiei îi sunt comunicate de îndată textele dispozițiilor respective, precum și un tabel de corespondență între dispozițiile respective și cele din prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale.

viteză dating camp hill pa contra despre dating online

Statele viteză dating camp hill pa stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. Articolul 3 Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 4 Prezenta directivă se adresează statelor membre.

viteză dating camp hill pa femeie de intr- un site de site- ul de dating

Adoptată la Bruxelles, 29 aprilie Dacă substanța nu este clasificată drept cancerigenă sau mutagenă, trebuie aplicate cel puțin frazele S 2- Prezenta notă se aplică anumitor substanțe complexe derivate din petrol, menționate în anexa I.

Asevedeași