18 ani în vârstă de 14 ani

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - Evidenta Persoanelor Sector 6

Minorul însoţit de unul dintre părinţi sau după caz, de reprezentantul său legal are obligaţia să se prezinte în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, în caz contrar, va fi aplicată o amendă cuprinsă între 40 şi 80 lei.

18 ani în vârstă de 14 ani

Termen de soluţionare Conform prevederilor legale, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor.

In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.

18 ani în vârstă de 14 ani

In cazul in care un cetatean se afla intr-o situatie deosebita ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 2 zile lucratoare ex. Legislaţie aplicabilă O. În cazul în care părinţii au domicilii separate şi nu se înţeleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instanţa de tutelă, ascultându-i pe părinţi, precum şi pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, va decide ţinând seama de interesele copilului.

18 ani în vârstă de 14 ani

Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, minorul este prezumat că are domiciliul la părintele la care locuieşte în mod statornic. Prin excepţie, în situaţiile prevăzute de lege, domiciliul minorului poate fi 18 ani în vârstă de 14 ani bunici, la alte rude ori persoane de încredere, cu consimţământul acestora.

De asemenea, domiciliul minorului poate fi şi la o instituţie de ocrotire.

18 ani în vârstă de 14 ani

Domiciliul minorului, în cazul în care numai unul dintre părinţii săi îl reprezintă ori în cazul în care se află sub tutelă, precum şi domiciliul persoanei puse sub interdicţie judecătorească este la reprezentantul legal.

În situaţia în care părinţii minorului nu se prezintă la solicitarea scrisă a S. În cazul în care din verificări rezultă faptul că părinţii minorului sunt necunoscuţi, dispăruţi sau nu pot fi identificaţi, în actul de identitate al minorului, la rubrica "Domiciliu", se înscrie adresa centrului de ocrotire şi protecţie socială.

18 ani în vârstă de 14 ani

A T E N Ţ I E Părinţii sau reprezentantul legal care nu solicită, în termenul legal de 15 zile — socotit din ziua în care copilul împlinit vârsta de 14 ani — vor fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 40 şi 80 lei De la vârsta de 14 ani, dar până la împlinirea a 18 ani, actul de identitate se solicită în condiţii similare cu prima eliberare la împlinirea vârstei de 14 ani; PAGINI POPULARE.

Asevedeași