Datând un utilizator de cocaină de agrement

EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex

În cazul infracţiunilor grave pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate ori amenda sau în cazul infracţiunilor minore pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate, poate fi aplicată în locul acestor pedepse pedeapsa muncii în folosul comunităţii, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. În cazul unei condamnări la pedeapsa închisorii, detenţiei, alta decât detenţia pentru neexecutare ori la pedeapsa muncii în folosul comunităţii, instanţa poate aplica, în plus, o amendă.

În cazul unei pedepse cu închisoarea sau al unei pedepse cu detenţia, alta decât detenţia pentru neexecutare, a cărei parte necondiţionată ce urmează a fi aplicată nu depăşeşte şase luni, instanţa poate aplica pedeapsa muncii în folosul comunităţii. În cazurile în care aplicarea unei pedepse complementare este permisă de lege, această pedeapsă poate fi aplicată atât separat, cât şi împreună cu pedepsele principale şi alte pedepse complementare.

Secţiunea 9a Instanţa poate stabili prin hotărâre ca nicio pedeapsă sau măsură să nu fie aplicată, atunci când va considera potrivit, având în vedere lipsa de gravitate a infracţiunii, persoana făptuitorului sau circumstanţele de până la comiterea infracţiunii ori cele ulterioare.

Secţiunea 10 1. Închisoarea se dispune pe viaţă sau pe o perioadă determinată. O perioadă determinată de închisoare este de cel puţin o zi şi de maxim cincisprezece ani consecutivi.

dating guitars guitars număr de serie datând în zona bristol

Aceasta poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult treizeci de ani consecutivi în cazurile în care instanţa poate aplica, la aprecierea sa, fie pedeapsa detenţiunii pe viaţă, fie pedeapsa închisorii pe perioadă determinată pentru infracţiuni grave, precum şi atunci când există o majorare a pedepsei datorată concursului unor infracţiuni grave, infracţiuni de terorism, infracţiuni grave repetate sau în cazul dispoziţiilor secţiunii 44, care depăşeşte cincisprezece ani.

O perioadă determinată de închisoare nu poate, în nici un caz, să depăşească treizeci de ani. Secţiunea 11 Normele privind executarea pedepsei privative de libertate şi măsurile care privesc privarea de libertate vor fi stabilite prin lege sau în conformitate cu legea. Aceste norme includ în toate cazurile: a.

viteză dating icf kkse dating

Indicarea instituţiilor legale destinate executării pedepsei şi scopul lor; b. Secţiunea 12 [Abrogat la ] Secţiunea 12a [Abrogat la ] Secţiunea 13 1.

O persoană condamnată la pedeapsa închisorii poate fi admisă într-o instituţie de detenţie pentru tratamentul persoanelor deţinute în baza unui ordin de încredinţare, în cazul în care aceasta îndeplineşte condiţiile pentru o astfel de internare din cauza unei boli mintale sau a unei dizabilităţi; în acest caz, se aplică mutatis mutandis secţiunile 37c, 37d şi 37e.

În cazul în care o persoană a fost condamnată la pedeapsa închisorii împreună cu pedeapsa detenţiei în baza unui ordin de încredinţare pentru efectuarea unui tratament obligatoriu, se va efectua periodic o evaluare pentru a se stabili dacă persoana condamnată trebuie plasat într-o instituţie de detenţie pentru tratamentul persoanelor deţinute în baza unui ordin de încredinţare.

Regulile suplimentare referitoare la această evaluare se stabilesc de către sau potrivit Decretul guvernamental. Aceste reguli se referă şi includ, în orice caz, frecvenţa evaluărilor, procedura care trebuie urmată, inclusiv consultarea specialiştilor în ştiinţe comportamentale şi modul în care trebuie efectuate evaluările.

Admiterea potrivit subsecţiunii 1 şi liberarea sunt guvernate de regulile care urmează să fie stabilite prin decret guvernamental, prin ordin al Ministrului Justiţiei, emis după ce cel puţin doi specialişti în ştiinţe comportamentale din diferite discipline - unul fiind psihiatru - au evaluat persoana în cauză şi au emis o opinie motivată, datată şi semnată.

O astfel de opinie este emisă cu participarea tuturor specialiştilor în ştiinţe comportamentale sau de fiecare dintre ei separat. O persoană condamnată poate declara cale de atac împotriva hotărârii privind internarea, liberarea şi refuzul internării contrar recomandării instanţei judecătoreşti pronunţate potrivit prevederile secţiunii 37b alineatul 2cu Consiliul pentru Administrarea Justiţiei şi Protecţia Minorilor, în termen de patru săptămâni de la comunicarea hotărârii.

Dispoziţiile capitolului XVI din Legea cadru privind Tratamentul Persoanelor reţinute în temeiul Ordinului de încredinţare [Beginselenwet Verpleging ter Beschikking Gestelden] se vor aplica mutatis mutandis. Transferul şi calea de atac se efectuează potrivit normelor aplicabile transferului şi căilor de atac ale persoanelor reţinute în baza unui ordin de încredinţare cărora li se aplică un ordin obligatoriu de tratament, după cum se menţionează în Secţiunea 37b sau în Secţiunea 38c.

Secţiunea 13a [Abrogat la ] Secţiunea 13b [Abrogat la ] Datând un utilizator de cocaină de agrement 13c [Abrogat la ] Secţiunea 13d [Abrogat la ] Secţiunea 14 [Abrogat la ] Secţiunea 14a 1. În cazul unei condamnări la pedeapsa închisorii de cel mult doi ani, detenţiei, alta decât detenţia pentru neexecutare, muncii în folosul comunităţii sau amenzii instanţa poate dispune ca pedeapsa să nu fie executată total sau parţial. Dacă se aplică pedeapsa închisorii de cel puţin doi ani şi cel mult patru ani, instanţa poate dispune ca o parte a pedepsei, care nu depăşeşte doi ani, să nu fie executată.

Instanţa poate, de asemenea, dispune ca pedepsele complementare aplicate să nu fie executate, integral sau în parte. Secţiunea 14b 1. Instanţa care dispune neexecutarea integrală sau parţială a pedepsei aplicate de aceasta stabileşte în acelaşi timp un termen de supraveghere. Termenul de supraveghere nu poate depăşi o perioadă de trei ani. Termenul de supraveghere poate ajunge la maxim zece ani dacă se consideră în mod spania dating cultura că cel condamnat va săvârşi din nou o infracţiune gravă împotriva integrităţii fizice şi va pune în pericol integritatea fizică a uneia sau mai multor persoane.

dating în warrenton va speed​​ dating spiel fragen

Termenul de supraveghere poate fi, de asemenea, de maxim zece ani, dacă se poate considera, în mod serios că făptuitorul condamnat va comite din nou o infracţiune gravă care afectează sănătatea sau integritatea corporală a unuia sau a mai multor animale.

În aplicarea acestui articol, afectarea sănătăţii sau a integrităţii corporale a unui animal include şi infracţiunile grave prevăzute de secţiunile şi a.

Termenul de supraveghere începe să curgă: a. Termenul de supraveghere nu curge pe parcursul perioadei în care condamnatul este privat de libertate potrivit legii. Secţiunea 14c 1. Secţiunea 14a se aplică sub rezerva obligaţiei generale ca: a. În aplicarea secţiunii 14a, instanţa poate, de asemenea, să stabilească următoarele obligaţii speciale pe care condamnatul trebuie să le respecte în timpul termenului de supraveghere, sau a unei părţi din acesta ce urmează a fi stabilită prin sentinţă, sau într-un termen ce va fi stabilit de instanţă care nu poate să depăşească termenul de supraveghere: 1°.

Suma nu poate depăşi amenda maximă prevăzută de lege pentru infracţiunea respectivă; 5°. O obligaţie specială poate include utilizarea monitorizării electronice. În stabilirea uneia dintre obligaţiile speciale prevăzute la subsecţiunile 2 3° şi 4°secţiunea 23 1 şi 2 şi 24 se vor aplica mutatis mutandis.

Secţiunea 14d 1. Parchetul este însărcinat cu supravegherea respectării obligaţiilor. Instanţa poate numi un serviciu de probaţiune desemnat prin decret guvernamental pentru a supraveghea respectarea obligaţiilor şi pentru a asista şi sprijini condamnatul în îndeplinirea acestora.

În vederea supravegherii respectării obligaţiilor, serviciul de probaţiune trebuie să stabilească identitatea persoanei condamnate, potrivit Secţiunii 27a subsecţiunea 1 prima teză şi subsecţiunea 2 din Codul de procedură penală. În caz de nerespectare a unei obligaţii, serviciul de probaţiune va notifica de îndată parchetul. Regulile suplimentare referitoare la supraveghere se stabilesc de către sau potrivit Decretul guvernamental.

Звуки шифровалки впервые за всю историю этого здания ворвались в помещение Третьего узла. Сьюзан открыла. Сквозь отверстие в двери она увидела стол. Он все еще катился по инерции и вскоре исчез в темноте.

Secţiunea 14e 1. Instanţa poate dispune prin hotărârea sa, din oficiu sau la cererea Parchetului, aplicarea imediată a obligaţiilor prevăzute în secţiunea 14c sau efectuarea supravegherii, conform secţiunii 14d, în cazul în care există indicii temeinice că persoana condamnată va comite din nou o infracţiune gravă împotriva integrităţii fizice şi va pune în pericol integritatea fizică a uneia sau mai multor persoane.

Instanţa de apel poate revoca, din oficiu sau la cererea condamnatului sau a parchetului, ordinul menţionat la subsecţiunea. Secţiunea 14f 1. Instanţa care stabileşte obligaţia poate, după primirea unei cereri din partea parchetului sau a condamnatului, să reducă termenul de supraveghere sau să îl prelungească o singură datând un utilizator de cocaină de agrement.

Prelungirea nu poate depăşi doi ani.

Articol principal: Canabis medical Principalele efecte fizice pe termen scurt ale canabisului Canabisul medical sau marijuana medicală se pot referi la utilizarea canabisului și a canabinoizilor săi pentru tratarea bolilor sau îmbunătățirea simptomelor; cu toate acestea, nu există o singură definiție convenită.

În mod similar, în timpul termenului de supraveghere sau în timpul suspendării, instanţa menţionată în subsecţiunea 1 poate modifica obligaţiile speciale stabilite sau poate modifica durata de operare a acestor obligaţii pe parcursul termenului de supraveghere, poate revoca aceste obligaţii, poate stabili obligaţii speciale şi poate acorda, modifica sau revoca o programare aşa cum se menţionează în secţiunea 14d. Secţiunea 14fa 1. În cazurile în care instanţa a aplicat o pedeapsă privativă de libertate, dar a ordonat suspendarea executării în tot sau în parte, parchetul poate dispune arestarea condamnatului, dacă există motive serioase de a suspecta nerespectarea oricărei dintre obligaţiile stabilite.

Dacă nu se poate aştepta ordinul parchetului, procurorul-adjunct poate dispune arestarea condamnatului. Procurorul-adjunct va notifica arestarea de îndată, în scris sau verbal, parchetului.

În cazul în care parchetul consideră arestarea necesară, acesta va înainta de îndată judecătorului de instrucţie o cerere de executare provizorie şi o cerere instanţei potrivit Secţiunii 14g subsecţiunea 1.

Judecătorul de instrucţie va pronunţa o hotărâre în termen de trei ori douăzeci şi patru de ore după arestare. Până la pronunţarea hotărârii judecătorului de instrucţie, persoana condamnată nu va fi eliberată. Condamnatul va fi audiat de către judecătorul de instrucţie. Secţiunile 40 şi din Datând un utilizator de cocaină de agrement de procedură penală se vor aplica mutatis mutandis.

Apărătorul condamnatului datând un utilizator de cocaină de agrement dreptul să fie prezent la audierea acestuia şi să verifice documentele relevante pentru această cerere. În cazul în care judecătorul de instrucţie admite cererea parchetului, acesta dispune executarea provizorie a pedepsei privative de libertate suspendate.

Dacă respinge cererea, va dispune liberarea condamnatului. Parchetul va comunica în scris fără întârziere persoanei condamnate hotărârea judecătorului de instrucţie.

2 Comments

Termenul executării provizorii expiră prin aplicarea legii începând cu data la care durata privării de libertate este egală cu durata pedepsei ce urmează a fi executată. Instanţa competentă să soluţioneze cererea de executare poate, din oficiu sau la cererea condamnatului ori a parchetului, să revoce ordinul de executare provizorie.

Secţiunea 14g 1. In caz de nerespectare a oricăreia dintre obligaţiile stabilite, instanţa poate, la primirea unei cereri din partea parchetului, şi fără a aduce atingere prevederilor secţiunii 14f, 1°.

Instanţa poate aplica, ca alternativă la dispunerea executării unei pedepse privative de libertate, munca în folosul comunităţii, astfel cum se menţionează în secţiunea 9 1a 3°.

Timp de milenii, planta a fost apreciată pentru utilizarea sa pentru fibre și funii, ca aliment și medicament, precum și pentru proprietățile sale psihoactive de uz religios și recreativ. Primele restricții la canabis au fost raportate în lumea islamică prin secolul al XIV-lea. În secolul 19, a început să fie restrânsă în țările coloniale, adesea asociată cu tensiunile rasiale și de clasă. La mijlocul secolului XX, coordonarea internațională a condus la restricții extinse asupra canabisului pe cea mai mare parte a globului. Intrând în secolul XXI, unele națiuni au început să își schimbe abordările în ceea ce privește canabisul, cu măsuri luate pentru decriminalizarea canabisului; Olanda a devenit prima națiune care a legalizat canabisul, iar în Uruguay a devenit prima care a legalizat canabisul de agrement alaturi de Canada, în și în Africa de Sud insa doar pentru uz personal.

Secţiunile 22bk se vor aplica mutatis mutandis. Instanţa care a aplicat pedeapsa este competentă să soluţioneze cererea. În cazul în care condamnatul este urmărit penal pentru o infracţiune săvârşită înainte de expirarea termenului de supraveghere, următoarele instanţe au competenţa de a se pronunţa asupra cererii: a.

Articole asemanatoare

În acest caz, cererea se depune de către parchetul însărcinat cu urmărirea penală a infracţiunii şi poate fi admisă numai dacă a existat o condamnare pentru acea infracţiune.

Dacă prin cerere se datând un utilizator de cocaină de agrement executarea unei pedepse privative de libertate mai mare un an, aceasta nu va fi judecată de un complet format dintr-un judecător din cadrul Judecătoriei. În cazurile în care o sumă de bani a fost plătită cu titlu de cauţiune potrivit Secţiunii 14c subsecţiunea 2 3°instanţa poate, de asemenea, să stabilească ce parte, integral sau parţial, îi revine statului.

Cererea menţionată la subsecţiunile. Cererea făcută de parchet, după trei luni de la expirarea termenului de supraveghere, este inadmisibilă. În aplicarea subsecţiunii.

EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex

În cazul în care instanţa dispune cu privire la munca în folosul comunităţii, aceasta stabileşte criteriile de deducere în hotărârea sa. Secţiunea 14h 1. În cazurile la care se face referire în secţiunea 14f şi 14g, parchetul va iniţia procedurile prin depunerea unei cereri motivate.

În cazul nerespectării oricărei obligaţii stabilite, parchetul nu va depune o cerere conform secţiunii 14g subsecţiunea. Dacă condamnatul a solicitat instanţei aplicarea secţiunii 14f, parchetul trebuie să depună imediat o opinie motivată la primirea cererii.

Imediat după depunerea cererii sau a opiniei, instanţa stabileşte un termen de judecată, cu excepţia cazului în care, după o examinare sumară a documentelor, instanţa decide să nu examineze cererea parchetului sau a condamnatului, cu o zi înainte de şedinţa de judecată. În cazul menţionat la Secţiunea 14g subsecţiunea 3 a doua teză, examinarea cererii se desfăşoară în paralel cu judecarea infracţiunii pentru care persoana condamnată este urmărit penal.

În alte cazuri, cauza este judecată în termen de treizeci de zile după ce judecătorul de instrucţie a dispus executarea provizorie potrivit secţiunii 14fa. Parchetul va trimite citaţia condamnatului şi persoanei însărcinate cu supravegherea probaţiunii pentru şedinţa de judecată. Cererea sau opinia se comunică condamnatului. Atât parchetul cât şi condamnatul pot avea martori şi martori experţi convocaţi sau chemaţi în scris să se prezinte la şedinţa de judecată. Secţiunile şi din Codul de procedură penală se vor aplica mutatis mutandis.

Condamnatul cuddling dating persoana însărcinată cu supravegherea de probaţiune pot examina documentele înainte de începerea audierii.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru apărătorul condamnatului sau, în cazul în care cauza va fi judecată de completul format dintr-un judecător al Judecătoriei Sub-districtului, pentru o persoană special autorizată în acest scop de condamnat. Dispoziţiile stabilite prin şi potrivit secţiunii 34 din Codul de procedură penală se aplică mutatis mutandis. Secţiunea 14i 1.

Şedinţa de judecată se va desfăşura în şedinţă publică. Un reprezentant al parchetului va fi prezent în cadrul şedinţei şi vor fi ascultate concluziile sale în această privinţă. Condamnatul şi persoana însărcinată cu supravegherea de probaţiune pot fi prezenţi la termen şi vor fi audiaţi. Condamnatul poate fi reprezentat legal de către apărător sau, în cazul în care cauza va fi judecată de completul format dintr-un judecător al Judecătoriei Sub-districtului, de către o persoană special împuternicită în acest scop de condamnat.

black planet dating site john gray online dating

În cazurile în care soluţionarea cauzei nu se desfăşoară concomitent cu judecarea unei infracţiuni pentru care condamnatul este urmărit penal, secţiunile 12- inclusiv, 2, subsecţiunea 1, subsecţiunea 2 şi subsecţiunea 3, subsecţiunea 1subsecţiunile 2 şi 3inclusiv,, 1 şi 2,până la inclusiv,subsecţiunile 1 şi 3 şi Secţiunea din Codul de procedură penală se aplică mutatis mutandis. Secţiunile la care se face referire în subsecţiunea 4 nu se aplică în măsura în care se referă la un martor a cărui identitate nu a fost dezvăluită sau a fost doar parţial dezvăluită.

Parchetul îşi poate modifica cererea sau opinia, iar persoana condamnată îşi poate modifica cererea în timpul şedinţei de judecată. Secţiunea 14j 1. Hotărârile judecătoreşti privind cererile parchetului sau ale persoanei condamnate trebuie să fie motivate şi vor fi pronunţate în şedinţă publică. În măsura în care nu fac parte din hotărârile privind alte infracţiuni, acestea nu sunt supuse căilor de atac.

dating creație stelele coreene datând în viața reală

Conţinutul hotărârilor menţionate la subsecţiunea 1 va fi comunicat de îndată, în scris, condamnatului şi persoanei însărcinate cu supravegherea executării pedepsei sub supraveghere, precum şi persoanei scoase de sub supravegherea parchetului. În cazurile în care hotărârile conţin orice modificare a obligaţiilor speciale sau stabilirea obligaţiilor speciale, hotărârea se comunică personal condamnatului. Secţiunea 14k 1. În cazurile în care, potrivit secţiunea 14c 2 3°o sumă de bani a fost plătită cu titlu de cauţiune, această sumă este restituită condamnatului, în măsura în care această sumă nu îi revine statului în temeiul vreunei hotărâri judecătoreşti, aşa cum se menţionează la Secţiunea 14g subsecţiunea 3.

Rambursarea se face după ce se constată că o astfel de hotărâre nu mai poate fi pronunţată fără a afecta dreptul instanţei de a dispune rambursarea totală sau parţială la o dată anterioară, la cererea parchetului sau a condamnatului.

  • Автобус тронулся, а Беккер бежал за ним в черном облаке окиси углерода.
  • Dating rapid new york
  • Dating coworker
  • Надежды на романтический вечер рушились по непонятной причине.
  • Site- ul asian man dating

În cazul unei cereri, astfel cum se menţionează la subsecţiunea anterioară, secţiunea 14h- 14j se aplică mutatis mutandis.

Asevedeași