Turism de locuri de muncă

Locuri de munca turism - Joburi turism - - BestJobs

turism de locuri de muncă

Extras din document 1. Turismul este considerat ca fiind unul din domeniile de activitate mare consumator de muncă.

LOCURILE DE MUNCA DIN TARA

Studiile elaborate până acum pe acest subiect au demonstrat că, din punctul de vedere al capacităţii de a crea noi locuri de muncă, turismul este superior altor dating cercei înapoi ale economiei naţionale.

Cu toate acestea, trebuie să facem distincţie între ceea ce am putea numi angajare directă de forţă de muncă şi angajare indusă sau indirectă.

Oferte locuri de munca Turism - 20 joburi

Cu alte cuvinte, aceasta desemnează o angajare indirectă prin locurile de muncă adiţionale create în interiorul întregului sistem productiv, prin creşterea cererii de produse necesare întreprinderilor turistice. Datorită importanţei factorului determinant al activităţii economice, forţa de muncă în turism, aceasta prezintă o serie de trăsături specifice, mai puţin întâlnite în alte sectoare de activitate.

turism de locuri de muncă

Astfel, în domeniul turismului, pentru realizarea obiectivelor propuse şi a eficienţei scontate, este necesar să se ţină seama în permanenţă de obiectivele financiare şi morale, etice pe care le are operatorul de turism.

Calităţile personalului din turism sunt în bună măsură determinate şi de natura serviciilor prestate.

turism de locuri de muncă

În turism, în sensul cel mai larg al cuvântului, se disting următoarele feluri de activităţi: servicii de primire şi cazare; organizarea alimentaţiei turiştilor; servicii de distracţie şi agrement; organizarea de servicii de transport; prestarea de servicii suplimentare legate de specificul diferitelor forme de turism. Analiza forţei de muncă ocupată în sectorul turistic se poate realiza printr-un sistem de indicatori statistici, ce pot fi structuraţi astfel: - indicatori ai structurii forţei de muncă pe categorii: socio-profesionale, sex, vârstă, precum şi indicatori de dinamică.

turism de locuri de muncă

Analiza în dinamică devine mai sugestivă când se corelează turism de locuri de muncă indicele volumului fizic al desfacerilor mărfurilor şi serviciilor: - indicatorii utilizării timpului de lucru; - indicatorii productivităţii muncii; - indicatorii repartiţiei, evoluţiei şi dinamicii necesarului de forţă de muncă în turism: - ponderea locurilor de muncă disponibile pe unităţi de cazare turistică în total locuri; - indici ce măsoară evoluţia în timp a locurilor de muncă; - indicatorul importanţei turismului ca furnizor de locuri de muncă.

Preview document.

turism de locuri de muncă

Asevedeași